Ølsted Bordtennisklub indkalder til generalforsamling
Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 20.30 i klubhuset

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastansættelse af kontingent
Nuværende kontingentsatser:
Seniorer og ungdom kr. 600,-
Slagstyrke 60+ kr. 400,-
Turneringsgebyr er indeholdt i kontingentet.
Licens er indeholdt i kontingentet.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg
– Bestyrelsesmedlemmer:
Tina Lerche, Martin Sommerstedt (begge modtager genvalg)
– Suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant – Frederik Jensen (modtager ikke genvalg)
2. suppleant – Lasse Christiansen (modtager genvalg)
– Revisorer
Revisor – Allan Sørensen (modtager genvalg)
1. suppleant – Carsten Jacobsen (modtager genvalg)

8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Erik Hansen i hænde senest
den 8. marts 2022 på E-mail: formand@oebtk.dk

Efter generalforsamlingen serveres der brød og øl/vand/kaffe.
Vel mødt.