Corona-Retningslinjer for Ølsted Bordtennisklub pr. 12-08-2020

Sundhedsmyndighedernes gældende regler skal overholdes. (Der er ophængt plakater i klubhus)

– Vask og af-sprit hænder – Begræns fysisk kontakt – Udvis god hosteetikette – Bliv hjemme ved sygdom – Vær opmærksom

Der må aldrig være flere personer i lokalet (hal+klubhus) end det gældende forsamlingsforbud. Pt. 100 personer. Der holdes generelt afstand mellem de tilstedeværende personer, mindst 1,0 m. Retningslinjerne siger 1 person pr. 4 kvm og anbefaler mindst 2 m afstand ifm. fysisk aktivitet.

Brug sund fornuft.

– Vi henstiller til, at medlemmer og ledere bruger deres sunde fornuft, og at især voksne medlemmer og ledere tager ansvar for, at børn og unge også bliver vejledt i at efterleve retningslinjerne, så alle foreningens medlemmer får nogle trygge rammer til bordtennis.

– Der er en hygiejneansvarlig tilstede ved hver træning. Det er altid trænere/holdleder der er hygiejneansvarlig. Den hygiejneansvarlige kan spørges til råds ved tvivlstilfælde.

Alle spillere/personer af-spritter eller vasker hænder inden indgang i hallen, samt ved skift mellem hal og klubhus. Døren mellem hal og klubhus skal altid stå åben under træning.

Der opsættes kun det antal borde der er nødvendige. Der af-sprittes hænder før og efter opstilling af borde.

Der af-sprittes hænder før og efter at borde pakkes ned og køres i materialerum.

Borde tørres af med mild sæbevand efter hver træning (60+, hold 1, hold 2, senior, torsdagstræning) OBS! Bordtennisborde kan ikke tåle at blive sprittet af, da malingen bliver påvirket af det. Den hygiejneansvarlige har ansvaret for at aftørring sker, men må gerne uddelegere opgaven.

Det er ikke tilladt at tørre hænder af på bordpladen. Medbring evt. et håndklæde til hænderne.

På trods af anbefalinger om afstand ved fysisk aktivitet, må der dog gerne spilles double, men undgå fysisk kontakt så vidt muligt. (Ingen high-five, klap på skulderen, mv)

Der vil være en kasse bolde til hvert hold (60+, hold 1, hold 2, senior, torsdagstræning) Efter hver træning samles boldene sammen i opmærket kasse, og stilles væk til næste træning. Boldene er placeret i kontor ved klubhus. Bortset fra dette håndteres bordtennisbolde på normal vis (afsprittes og vaskes ikke). Alle andre bolde er fjernet fra materialerum.

Hvis der bruges lånebat, af-sprittes hænder før og efter brug af battet, samt håndtag på bat efter brug.

Der må maks være to personer i køkkenet ad gangen. Der af-sprittes hænder inden indgang til køkkenet.

Der anvendes plastikkrus indtil andet meldes ud. Medbring gerne selv en drikkedunk med vand.

Omklædningsrum må anvendes, så længe der holdes afstand i henhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer, men der opfordres til at omklædning og bad foregår hjemme.

Mvh. Bestyrelsen.