Bestyrelsen og trænerne

Bestyrelsen:
Formand, Erik Hansen
Næstformand, Erling Jensen
Kasserer, Tina Lerche
Medlem, Martin Sommerstedt
Medlem, Allan Olesen
1. Suppl. Lasse Christiansen
2. Suppl. Lars Erik Petersen
Revisor, Allan Sørensen
Revisor suppl., Carsten Jacobsen

Trænere:
Anders Ladegaard (tirsdag)
Allan Olesen (tirsdag)
Rasmus Ladegaard, hjælpetræner (tirsdag)