Bestyrelsen og trænerne

Bestyrelsen:
Formand, Erik Hansen
Næstformand, Erling Jensen
Kasserer, Tina Lerche
Medlem, Martin Sommerstedt
Medlem, Allan Olesen
1. Suppl. Frederik Jensen
2. Suppl. Flemming Jensen
Revisor, Allan Sørensen
Revisor suppl., Carsten Jacobsen

Trænere:
Anders Ladegaard, hold 1 (tirsdag)
Allan Olesen, hold 2 (tirsdag)
Frederik Jensen, hold 2 (tirsdag)